Kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1856-1872 fundacji Julianny Wandy Caboga, właścicielki Milanowa. Ona również ufundowała szpital, obsługiwany przez Szarytki. W 1876 r. rząd rosyjski kościół zamknął i usunął ze szpitala Szarytki. Po ukazie tolerancyjnym w 1905 r. kościół został otwarty. Parafia erygowana w 1928 r. z części parafii parczewskiej. Styl klasycystyczny.

Kronika Parafii napisana przez ks. Stanisława Byczyńskiego -Tom I

Kronika Parafii napisana przez ks. Stanisława Byczyńskiego -Tom II

Kronika Parafii napisana przez ks. Stanisława Byczyńskiego -Tom III