Teologia i znaczenie małżeństwa:

Małżeństwo to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na:
 * dobro małżonków
 * na zrodzenie i wychowywanie potomstwa.

Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Sakrament małżeństwa udziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność na drodze do życia wiecznego. Ponieważ małżeństwo jest w Kościele stanem publicznym, dlatego powinno być zawierane publicznie w ramach celebracji liturgicznej i wobec zgromadzenia wiernych.

Do istotnych cech (przymiotów) małżeństwa należy:

* jedność,

* nierozerwalność,

* otwartość na przyjęcie dzieci. 

Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek cywilny nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinni prowadzić życie chrześcijańskie i wychowywać swoje dzieci w wierze. Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują nauczanie wiary, i dlatego słusznie nazywa się go „Kościołem domowym”, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

Przygotowanie do ślubu

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii 6 miesięcy przed planowanym ślubem w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego, (termin ślubu można zarezerwować wcześniej).

Na pierwsze spotkanie należy zabrać ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty) oraz świadectwo o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej. 

Po spisaniu I częsci protokołu, najpóźniej 5 tygodni przed ślubem narzeczeni zgłaszają się w celu jego uzupełnienia i spisania zapowiedzi. 

W tygodniu przed ślubem (czwartek, piątek) narzeczeni w kancelarii składają kartki od spowiedzi i podpisują ze świadkami akt małżeństwa.

WAŻNE!!!
Narzeczeni mogą we własnym zakresie przystroić ołtarz. W tym celu należy skontaktować się z Ks. Proboszczem.

Ze względu na konieczność utrzymania porządku na placu kościelnym prosimy zadbać, aby nie sypano przed światynią kwiatków, ryżu, konfetti, itp.

Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznymi i musi być wcześniej uzgodnione z Ks. Proboszczem.