W Katechizmie Kościoła Katolickiego (1213) czytamy:

„CHRZEST ŚWIĘTY jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.

Chrzest jest początkiem nowego życia – życia we wspólnocie z Jezusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą. Na znak zapoczątkowania czegoś nowego otrzymujący chrzest zostaje nazwany po imieniu. Przynajmniej jedno z imion nadawanych swojemu dziecku winno być imieniem jakiegoś świętego lub błogosławionego, aby miało ono swojego patrona i orędownika u Boga. Nadając święte imię swojemu dziecku, rodzice świadczą w ten sposób o swojej świadomej przynależności do Kościoła.

Co należy uczynić, aby ochrzcić dziecko ?

Do kancelarii parafialnej powinni zgłosić się rodzice, którzy pragną ochrzcić swoje dziecko ok. miesiąca przed planowanym chrztem, aby:

1. Ustalić termin chrztu.

2. Przedstawić osoby, planowanych chrzestnych proboszczowi do akceptacji.

3. Ustalić termin spisania Aktu Chrztu.

Wymagane dokumenty:

1. Zaświadczenia rodziców o uczestnictwie w Katechezach przygotowujących do chrztu.

2. Jeżeli chrzestni są z parafii, również zaświadczenie o uczestnictwie w Katechezach przygotowujących do chrztu.

3. Jeżeli chrzestni są z innej parafii, zaświadczenie z własnej parafii, że mogą być chrzestnymi. 

W tygodniu przed chrztem, do kancelarii parafialnej zgłaszają się rodzice i chrzestni w celu spisania Aktu chrztu.

Dokumenty:

Akt urodzenia dziecka.

Przed chrztem rodzice i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.

Wymagania:

Rodzice: winni być w sakramentalnym związku małżeńskim i praktykującymi katolikami. Wcześniej uczestniczyć w Katechezach przygotowujących do chrztu.

Rodzice chrzestni: mają być praktykujący i żyjący zgodnie z wymaganiami wiary Kościoła rzymskokatolickiego i być gotowymi, aby w razie potrzeby mogli wychowywać dziecko zgodnie z wiarą, w której dziecko zostało ochrzczone. Wcześniej uczestniczyć w Katechezach przygotowujących do chrztu. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być: osoby pozostające w niesakramentalnym związku małżeńskim, rozwiedzione, niepraktykujące, żyjące w sprzeczności z nauką Kościoła Katolickiego, innego wyznania i małoletni - zob. przepisy Prawa Kanonicznego i Katechizmu Kościoła Katolickiego.